Outspan. Pers geen Groninger uit, CVW!!

Ik was een jaar of 14-15. Deed vrijwilligerswerk in de Wereldwinkel en voerde van daar uit actie tegen de verkoop van Outspan sinaasappelen. We flyerden bij de plaatselijke supermarkt om het winkelend publiek te bewegen Outspan te boycotten. Ik droeg daarbij een t-shirt met een heftige afbeelding van een hoofd oa31p een citruspers, met als onderschrift: “Pers geen Zuid-Afrikaan uit”.

Hier moest ik aan denken toen ik een brief van het CVW onder ogen kreeg. De mensen die mij een beetje kennen, weten wel hoe ik er over denk. Die aardbevingen zijn het probleem niet zo, maar de afwikkeling van de schade moet beter, veel beter.
De mensen die de brief ontvangen hadden al een keer of zes schade gemeld. De eerste keren werd dat afgewikkeld. De laatste twee schades dateren van november 2014. Het gebruikelijke traject werd gevolg: Eerst een schade-expert van de CVW. Die taxeert de meeste schades als C-schade, dwz. niet gerelateerd aan de gaswinning/aardbevingen. Vervolgens wordt er een contra-expertise aangevraagd en die zegt dat veel schades juist wel beving gerelateerd zijn, A en B-schades dus. Dan krijg je de stap dat 1e lijns- en contra-expert in overleg gaan. Wonderwel komen ze er goed uit: de 1e lijns expert namens CVW is het eens met de vindingen uit de contra-expertise.

Echter, er is schade aan de woning, waarvan aan de oppervlakte niet is vast te stellen wat de oorzaak is. Daarvoor moet een nader, destructief, onderzoek worden verricht. En de beide experts vinden dat de woning zou moeten worden opgenomen in het Programma Bouwkundig Versterken van de Nationaal Coördinator Groningen
Het CVW komt vervolgens met een onderzoeksvoorstel: er moet inderdaad een nader onderzoek komen. Dat zou volgens het CVW een onderzoek moeten zijn naar de bouwkundige geschiedenis van de woning. Een en ander komt dus neer op een onderzoek naar mogelijke oorzaken die maken dat het geen aardbevingsschade is. En de bewoners moeten op voorhand instemmen met de uitkomsten van het onderzoek en ermee akkoord gaan dat de bouwkundige geschiedenis van het pand leidend zal zijn voor de bepaling van oorzaak en gevolg. Ook moeten ze afzien van een 3e expert en schriftelijk verklaren dat ze geen gebruik zullen maken van arbitrage. Tenslotte moeten de bewoners afzien van deelname aan het programma preventief versterken.
Kortom, of maar even afgezien wordt van alle rechten en of u maar even wilt tekenen bij het kruisje.

Nou, dat dacht ik dus niet. Gevolg is wel dat de schadeafhandeling, die nu al bijna 3 jaar duurt, nog weer veel langer op zich laat wachten. Maar de bewoners, die beiden ernstige chronische ziekten hebben en hier eigenlijk helemaal de energie niet voor hebben, laten zich niet kisten. Natuurlijk gaan ze niet akkoord. Pers geen Groninger uit!

Erik Visser.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *