Kinderombudsman: Te weinig aandacht voor kinderen in het aardbevingsgebied.


Vandaag overhandigde kinderombudsman Margrite Kalverboer haar rapport ‘Vaste grond gezocht’ over het gebrek aan aandacht voor kinderen in het aardbevingsgebied aan burgemeester Albert Rodenboog van de gemeente Loppersum. Belangrijkste conclusie uit het rapport is dat er geen eenduidige op kinderen gerichte visie en aanpak in onderzoek, beleid en hulpverlening is en dat de informatievoorziening vrijwel uitsluitend toegespitst op volwassenen is. De meeste kinderen en jongeren geven in de gesprekken en de vragenlijst aan dat het goed met ze gaat. Ze groeien op in een liefdevol gezin, gaan graag naar school en wonen in een fijne buurt.

De aanwezigheid van schade-experts in huis veroorzaakt onrust, er is onzekerheid over mogelijke verhuizingen en ze hebben last van de leegstand en de sloop van gebouwen in hun directe leefomgeving. Een deel van de kinderen voelt spanning bij hun ouders. Volgens professionals staan veel gezinnen in het aardbevingsgebied onder druk. Zij zien ouders die in beslag genomen worden door schadeafhandeling en de versterking en minder beschikbaar zijn voor hun kinderen

Een kleine groep kinderen zegt veel last te hebben van de aardbevingen. Ze zijn bang, slapen slecht en voelen zich somber over de toekomst. Ook hulpverleners en andere professionals zien bij een kleine groep kinderen grote problemen, zoals overmatig piekeren, concentratieproblemen en controledrang. Kinderen die al kwetsbaar zijn, bijvoorbeeld vanwege een verstandelijke beperking of problemen thuis, lijken volgens hen meer last te hebben van de aardbevingen.

De HIK: Jullie hebben via scholen alle 30.000 kinderen in het gebied benaderd. Een klein aantal, 146 om precies te zijn, heeft de vragenlijst ingevuld. Vervolgens is er met 16 kinderen/jongeren een gesprek gevoerd. In hoeverre is dit onderzoek representatief voor de kinderen in het aardbevingsgebied?

Mevr. Kalverboer: Niet. Het onderzoek is niet representatief. Dat staat ook in het onderzoeksrapport.  De beperkte deelname heeft o.a. te maken dat veel scholen niet mee wilden werken. Kinderen zouden geen problemen ervaren, het was vlak voor de vakantie etc.  Maar dat neemt niet weg dat kinderen problemen kunnen hebben met de gevolgen van de aardbevingen. Overigens zijn de aardbevingen zelf niet zozeer het probleem meer, maar vooral de reactie van de ouders op de slopend lange afwikkeling van schades.

De HIK: Op sommige scholen worden kinderen voorbereid op aardbevingen. Er wordt hen geleerd om onder tafel te gaan zitten zodra ze schokken voelen. Dit wordt geoefend. Worden kinderen daarmee niet juist bang gemaakt voor aardbevingen?

Wij bevelen aan om niet te problematiseren, maar wel de ruimte te bieden om er met kinderen over in gesprek te gaan. Met name kinderen in kwetsbare groepen kunnen wel degelijk problemen ervaren.  

 

De belangrijkste aanbevelingen uit het rapport zijn:

1)            Weeg de belangen van kinderen en jongeren mee in alle beslissingen over gaswinning, herstel, versterking en de ontwikkeling van de regio;

2)            Draag zorg voor goede informatievoorziening voor kinderen en jongeren in het aardbevingsgebied, die is toegesneden op hun behoeften en ontwikkeling;

3)            Verbeter de signalering van aardbeving gerelateerde problemen;

4)            Beperk zoveel mogelijk de onzekerheid en overlast door verhuizingen;

Ook doet de kinderombudsman aanbevelingen voor ouders:

Het is belangrijk om kinderen en jongeren de kans te geven om vragen te stellen en over hun angsten, ideeën en zorgen te praten. Het is niet erg als ze angstig zijn; dat is een normale reactie op een bedreigende situatie. Het helpt als kinderen en jongeren begrijpen wat er aan de hand is en hier open over kunnen praten op een moment dat zij prettig vinden. Ook willen kinderen en jongeren graag betrokken worden bij veranderingen waar zij direct mee te maken krijgen, zoals een aanstaande verhuizing of verbouwing aan het huis.

Het volledige rapport van de kinderombudsman is hier te vinden: https://www.dekinderombudsman.nl/ul/cms/fck-uploaded/2017.KOM010Vastegrondgezocht.pdf

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *