CDA De Marne stelt kritische vragen aanbesteding Jongerenwerk (1 update)

Vanavond komt in Leens de gemeenteraad van De Marne bijeen. Tijdens de rondvraag zal er door de CDA fractie een aantal kritische vragen worden gesteld aan het college over de procedure rond de aanbesteding van het jongerenwerk. Aanleiding is de actie van jongeren voor het behoud van de huidige jongerenwerkers van Barkema en de Haan.

De volgende vragen zullen vanavond naar voren worden gebracht:

 

Gemeentehuis de Marne in Leens Jongerenwerk
Gemeentehuis De Marne in Leens

 

Wij lezen in diverse media dat de jongeren, Het Hogeland College en veel andere inwoners van de betrokken gemeenten het jammer vinden dat Barkema en De Haan vervangen zal worden door een andere partij.

In dat kader heeft de CDA fractie een aantal vragen:
1. Wat zijn de doorslaggevende redenen geweest om voor Tinten Welzijnsgroep te kiezen?
2. Heeft er in het besluitvormingstraject overleg plaatsgevonden over de ervaringen van partijen die met jeugd- en jongerenwerk te maken hebben?
3. Is er in het aanbestedingstraject aandacht geweest voor de eventuele overgang van het huidige betrokken personeelsbestand naar de nieuwe aanbieder?

Update:

GroenLinks wethouder Herwil van Gelder heeft de vragen in de raadsvergadering beantwoord.
1) Er moest een Europese aanbesteding plaatsvinden, gekozen is voor de best-value methode. Daarbij is kwaliteit belangrijker dan de prijs. Op het perceel jongerenwerk is Barkema-De Haan als derde uit de bus gekomen.

2) Er heeft een uitgebreide marktconsultatie plaats gevonden, daarbij is ook Barkema-De Haan betrokken geweest. Procedure en doelstelling zijn daarbij besproken met als doel hen een gerede kans te geven omdat we tevreden zijn over wat zij gedaan hebben de afgelopen jaren.

3) Ja, in het plan van Tinten is opgenomen dat er zoveel als mogelijk met vertrouwde gezichten gewerkt gaat worden.

Commentaar De HIK:

Impliciet wordt dus erkent dat belanghebbenden (waaronder de jongeren zelf) geen partij waren in het gehele traject.

 

Eerder besteedde de HIK al aandacht aan de actie van de jongeren. Dit artikel vindt u hier: http://www.hogelandinternetkrant.nl/2017/10/24/jongeren-hogeland-voeren-actie-behoud-jongerenwerk/

3 gedachten over “CDA De Marne stelt kritische vragen aanbesteding Jongerenwerk (1 update)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *