Patent aangevraagd voor nieuwe waterstofleiding Groningen Seaports

Groningen Seaports is gestart met de aanleg van een waterstofleiding op het terrein van het Chemie Park in Delfzijl. Het gaat hier om een leiding tussen AkzoNobel en het toekomstige waterstoftankstation van Pitpoint. De waterstof wordt in gasvorm getransporteerd.
Groningen Seaports heeft hiervoor een innovatieve buisleiding ontwikkeld waardoor de leiding aanzienlijk sneller en goedkoper kan worden gelegd. Ook zijn de onderhoudskosten vele malen lager dan bij soortgelijke leidingen. Dit komt omdat het een kunststof leiding aan één stuk betreft, waar elders stalen buizen voor aan elkaar gelast moeten worden.  Op deze wijze van transport van waterstofgas is een patent aangevraagd.

Waterstofbussen

De verwachting is dat Qbuzz vanaf 2018 twee waterstofbussen inzet tussen Delfzijl, Groningen en Assen. AkzoNobel  levert hiervoor de  waterstof. Het betreft hier een pilot project met een looptijd vn vijf jaar, financieel mede mogelijk gemaakt door het OV-bureau, Provincie Groningen en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Waterstofinfrastructuur

De investering in de waterstofinfrastructuur is een relatief groot deel van de totale investering. Groningen Seaports legt deze waterstofinfrastructuur aan om zo de ontwikkelingen voor waterstof te kunnen faciliteren binnen haar beheergebied. AkzoNobel wordt de eerste gebruiker van deze waterstofleiding. Samen met andere bedrijven in het havengebied onderzoekt Groningen Seaports  op dit moment de mogelijkheden voor uitbreiding en aansluiting op deze waterstofinfrastructuur.

Productie

Het waterstof komt bij AkzoNobel vrij tijdens de productie van chloor. In het Membraam-Electrolysebedrijf (MEB) wordt pekel omgezet in chloor.  Daarbij komen natronloog en waterstof vrij. DChemiepark Delfzijleze waterstof wordt nu gebruikt door andere bedrijven op het Chemiepark en voor een groot deel geleverd aan de biomassa elektriciteitscentrale van Eneco in Delfzijl. Hiermee wordt dus een deel van de voor de chloorproductie benodigde elektriciteit opgewekt door verbanding van het waterstofgas dat bij die chloorproductie vrijkomt. Volgens de woordvoerder van AkzoNobel hoeft de chloorproductie niet opgeschroefd te worden om aan de waterstofvraag te kunnen voldoen.  De vergunning van de Provincie Groningen gaat uit van het gelijk blijven van het huidige productieniveau van circa 4000 m3 per uur.

 

Commentaar de HIK:

Waterstof is een schone brandstof. Immers, bij de verbranding ervan is het restproduct water. Geen CO2, NOx of andere milieubelastende uitstoot als fijnstof en roet. Dat is pure winst.  Het probleem is echter hoe schoon is de elektriciteit die nodig is in het productieproces van die waterstof.  In dit geval betreft het een biomassa centrale. Dat lijkt heel schoon en energie neutraal. Het betreft immers versnipperd (afval) hout wat hier gestookt wordt. Echter, wereldwijd gezien is de ontbossing vele malen groter dan er door nieuwe aanplant aan bossen bijkomt. Wat je in korte tijd er doorheen jast in de centrale, duurt 30 jaar voordat het weer een beetje boom is geworden. Daar komt dan nog de energie voor het versnipperen, vervoer etc. bij. Hoe schoon is dat?  En als niet langer waterstaf wordt geleverd aan de elektriciteitscentrale,  is er dus meer biomassa nodig voor de chloorproductie.

Daar komt bij dat er bij de verbranding van biomassa, naast allerlei giftige en kankerverwekkende stoffen, 3 x meer CO2 vrijkomt dan bij verbranding van aardgas. De Groene Rekenkamer becijferde: “Als het echt om CO2-uitstoot gaat, kun je beter aardgas verstoken en de subsidie voor biomassa steken in bosaanleg en -onderhoud.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *