Petitie aangeboden aan wethouder Verschuren

Namens de actiegroep ‘Behoud Jongerenwerk Barkema & de Haan in Het Hogeland’ hebben vanavond Karen de Gries en Pleun van Schijndel het resultaat van hun petitie overhandigd aan Wethouder Marc Verschuren van de gemeente Winsum. In totaal werden in korte tijd 671 handtekeningen opgehaald. Zoals de HIK eerder schreef zijn veel jongeren het niet eens met het resultaat van de aanbesteding van het jongerenwerk in de gemeenten Eemsmond, De Marne en Winsum.  De huidige aanbieder, het in Baflo gevestigde Barkema en de Haan moet hierdoor plaats maken voor de grote Drentse welzijnsorganisatie Tinten.

 

Niet eens met aanbesteding

Pleun van Schijndel werd in de gelegenheid gesteld kort de gemeenteraad toe te spreken. Zij maakte duidelijk dat de ondertekenaars het niet eens zijn met het resultaat van de aanbesteding. Ze vinden het werkelijk onbegrijpelijk dat er in het proces van de aanbesteding op geen enkele wijze jongeren zijn betrokken.

Behalve dit, zijn er een aantal aspecten aan de procedure die op zijn minst opmerkelijk te noemen zijn. Van Schijndel: “De inkoop-expert van de gemeente is opgeleid en gecertificeerd door de adviseur van Tinten. Alsof de slager zijn eigen vlees keurt.  Tinten heeft hierdoor zijn score kunnen verhogen omdat ze net iets beter weten hoe ze zich moeten verwoorden

 

Lokale betrokkenheid

Van Schijndel wijst nog maar eens op het uitgangspunt bij de aanbesteding dat lokale betrokkenheid van grote invloed zou zijn op de uitkomst. “Maar er is niets waar dit uit blijkt”. Ook verwondert zij zich over het gegeven dat op een bepaald moment Tinten heeft aangegeven de huidige activiteiten en het personeel van het  jongerenwerk één op één over te willen nemen. “Waren ze dan de beste partij door de huidige partij te kopiëren? “

 

Jongerenwerk wordt gehalveerd

Volgens van Schijndel bleek gisteren in een bijeenkomst met Tinten dat ze niet gaan doen wat beloofd is. “Het aantal uitvoerende uren voor het jongerenwerk wordt gehalveerd en er wordt gesproken over taakverzwaring en functieverandering”

Pleun van Schijndel betwijfelt of de huidige keuze de beste is voor de regio en herhaalt de eerder in een brief gedane oproep aan de raad om gebruik te maken van haar recht van onderzoek. Ze besluit met “Wij willen geen bureaucratische organisatie met teveel management en te weinig uitvoerende uren”.

GroenLinks wethouder Marc Verschuren bedankte de jongeren bij het in ontvangst nemen van de handtekeningen voor hun inzet en hun betrokkenheid. De handtekeningen zou hij doorspelen aan de voorzitter van de raad:  “Het is de raad is die door de jongeren, terecht, wordt aangesproken. Ik ga ervan uit dat de voorzitter hiermee verder aan de slag gaat. Mijn werk als verantwoordelijk wethouder zit erop,  de procedure is gevolgd en het besluit is genomen ook al zijn jullie het daar niet mee eens. Het is nu verder aan de raad”.

Wethouder neemt afstand
Herwil van Gelder Petitie
Wethouder Herwil van Gelder

Eerder op de dag sprak De HIK met Herwil van Gelder. Hij is als wethouder voor GroenLinks in de gemeente de Marne verantwoordelijk voor deze aanbestedingsprocedure. We stelden hem een paar vragen over dit onderwerp:

De HIK: Wat vind u van de actie van de jongeren?:

Van Gelder: Het is een goede zaak dat ze zich zo laten horen, dat ze zo bij het jongerenwerk betrokken zijn. Hartverwarmend hoe ze opkomen voor de continuering van het werk van Barkema & de Haan. Ik steun ze daar volledig in. De gemeente De Marne is altijd erg tevreden geweest over het werk van Barkema & de Haan.  In het verleden hebben we korte tijd te maken gehad met een andere organisatie. Dat liep helemaal niet goed. De rechter moest er uiteindelijk aan te pas komen om het contract te ontbinden.  Vervolgens hebben we met Barkema en de Haan het jeugd- en jongerenwerk weer van de grond getild. Naar volle tevredenheid.

 

De HIK: In de raad zei u afgelopen dinsdag dat er een spanningsveld zit tussen het beleid van de gemeente De Marne en de aanbesteding. Dat klinkt of u daar niet tevreden mee bent.

Van Gelder: Dat klopt, dat ben ik niet. Nu weet ik niet of je jongeren moet betrekken bij een op zich technisch verhaal als het inkoopbeleid van een aanbesteding, maar wel moeten ze betrokken worden bij het inhoudelijke jongerenbeleid. De jongeren richten zich op de gemeenteraad. Die heeft in principe twee mogelijkheden. 1) De rekenkamercommissie een onderzoek laten doen naar de gang van zaken.   2) Als raad zelf een onderzoek instellen, middels het recht van onderzoek. Dit is een mogelijkheid, alleen wordt daar tot op heden nooit gebruik van gemaakt.

De HIK: De rechtspositie van de jongerenwerkers wordt wel aangetast. Ze krijgen een contract voor een jaar en als er onverhoopt ontslagen moeten vallen, vliegen zij er als eerste uit. Daar komt bij dat Barkema & de Haan hebben geïnvesteerd in hun personeel, dat zullen ze willen behouden door andere klussen aan te trekken.

Van Gelder: Dat kan. Maar het beleid bepalen wij. Als Tinten zich daar niet aan houdt, hebben ze een groot probleem met mij.

 

Lees ook:

Jongeren Het Hogeland voeren actie voor behoud Barkema en de Haan 

Jongeren willen hoorzitting over procedure aanbesteding

 

2 gedachten over “Petitie aangeboden aan wethouder Verschuren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *