Minder regels wijkverpleegkundigen

Minister De Jonge (VWS) en vertegenwoordigers van wijkverpleegkundigen, zorgverzekeraars, toezichthouders en zorgaanbieders hebben vandaag afspraken gemaakt om de registratielast in de wijkverpleging terug te dringen. Een dag na de actie onder noemer ‘Meer zorg, minder papier’ van V&VN hebben de partijen concrete knelpunten benoemd. Deze worden aangepakt in een actieplan.

Caroline Smeets, initiatiefneemster van de actiedag, liet tijdens de bijeenkomst weten dat de actiedag veel reacties hebben opgeleverd. Zo kwamen er veel reacties binnen over het dubbel invullen van papieren en online formulieren en het registreren van handelingen per 5 minuten. Een ander veelgehoord bezwaar is het gemis aan vertrouwen in de kundigheid van de wijkverpleegkundigen.

Alle partijen zijn het er over eens dat veel administratieve verplichtingen met goede bedoelingen zijn ontstaan om de kwaliteit van de zorg te verhogen en financieel goed te verantwoorden. In de praktijk blijkt de administratie echter zijn doel voorbij te schieten. Daarom is afgesproken dat partijen in de zorg op korte termijn voorstellen maken voor onder andere de volgende punten:

– Het stoppen van registreren van handelingen per 5 minuten.
– Moet voor elke wijziging in het zorgplan een handtekening worden gezet?
– Kan de aanvraag van machtigingen en verwijzingen simpeler?
– Is er ruimte voor onderscheid in kwaliteit bij de zorginkoop?
– Het vereenvoudigen van de zorginkoop.
– Richtlijnen moeten weer richtlijnen worden. Hoe voorkom je doorslaan in de verantwoording?
– Het voorkomen van dubbele registraties door inzet op digitalisering.
– Het verminderen van registraties in het kader van de accountantscontrole.
– Het zorgen voor eenduidige taal voor een eenvoudige overdracht.
– Kunnen we een maximum norm stellen voor de administratielast per week?

In het voorjaar van 2018 moeten deze punten in een plan voor de sector wijkverpleging zijn uitgewerkt en daarna in de praktijk worden doorgevoerd waardoor wijkverplegers op korte termijn minder regeldruk ervaren.

 

Commentaar De HIK

Mooi dat er kritisch gekeken wordt naar regels en daaruit voorvloeiende administratie. Dit zou niet alleen bij wijkverpleging moeten gebeuren, maar kan op veel meer vlakken in de zorg.  Zo moet huishoudelijke verzorging vanuit de WMO alles wat ze doen nog steeds registreren. Erg zonde van de overigens slecht betaalde tijd.
De HIK nodigt alle mensen in de zorg uit om vandaag een kwartier uit te trekken om die regels te noteren die wat haar/hem betreft overbodig zijn. Die regels hoeven dan niet meer uitgevoerd te worden. Wat zou het dan…  

 

Eén gedachte over “Minder regels wijkverpleegkundigen

 • 26 november 2017 om 19:30
  Permalink

  Verwarde mensen, alles kinderen en volwassenen die Begeleiding nodig hebben voordat het escaleert wachten wachten wachten… Psychologen psychiaters hebben wachtlijsten en mogen van “sommige zorgverzekeraars” geen patiënten meer aannemen omdat het budget op is. Net als instellingen Begeleidt Wonen Zorgboerderij allemaal gekort! GELDELIJK BELANG Staat op de eerste plaats. Hulp bij Psychisch lijden wordt door de Zorgverzekeraar standaard afgewezen wanneer er geen 24 uur Begeleiding in nabijheid nodig is. Dit is een schril contrast met de WMO die “misschien” 2 uur professionele begeleiding geeft. Dat wordt beoordeeld door “onafhankelijke”, cliëntondersteuning.
  Hoezo onafhankelijk, ze zijn in dienst van de Gemeente. WMO ze mogen niet indiceren op noodzakelijke hulp maar op basis van het beschikbare budget. Waarbij de Gemeente zoveel mogelijk willen besparen op uitgaven Zorgbudget voor kas Algemene Middelen door zorg over te laten aan: mantelzorg, vrijwilligers “participatie” en zelfredzaamheid.
  Maatwerkvoorziening wordt niet geleverd. Voor 24uurs zorg voor medische beperkingen is het criterium 24uurs zorg en wordt dit via Zorgverzekeraar vergoed. Voor psychische hulp is 24uurs Begeleiding het criterium wat de Gemeente moet uitvoeren.
  Iemand die door de combinatie van psychisch en fysiek leiden meer zorg nodig heeft, krijgt niet de noodzakelijke hulp. De zorgverzekeraars laat psychisch lijden buiten beschouwing.

  De WMO kijkt niet naar de ernstige medische aandoeningen ” u moet maar naar een Verpleeghuis”.
  Uiteindelijk beslist Thuiszorg of er 24uurs zorg in de nabijheid moet zijn. Zij vragen dat aan bij de Zorgverzekeraar (de WMO hoeft dan niets meer te doen). Vergoeding via Zorgverzekeraar patiënt mag dan ook thuis verzorgd worden. Dat houdt in? 4 x per dag een half uur declaratie tot € 60.000 per jr. Goedkoper dan Verpleeghuis waar er steeds meer van sluiten en de kosten € 80.000 zijn. Thuiszorg wil graag cliënten met een WLZ indicatie. Veel mensen willen graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen en goed verzorgd worden. Fijn verdienmodel voor Thuiszorg. Hoewel? De eerste CIZindicatie aanvraag voor WLZ wordt bijna standaard afgewezen. Als de nood hoog genoeg is, dan gaat Thuiszorg en/of patiënt in bezwaar. Vaak hulp van advocaat nodig, een langdurige gerechtelijke procedure volgt, al die tijd geen hulp en de onzekerheid maakt onzeker en zieker.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *