Paniek bij gemeente Eemsmond om vloer Brede School

In het Boukemapark Uithuizen is onlangs de nieuw gebouwde brede school opgeleverd.  Het is de bedoeling dat in dit gebouw de scholen De Brunwerd, De Koning WA School en de Schelp gehuisvest worden. Daarnaast is er sprake van het onderbrengen van andere kind-voorzieningen.

 

Bollenplaatvloer

Nav de op 27 mei jl. ingestorte parkeergarage in Eindhoven eerder dit jaar heeft de rijksoverheid aan gemeenten gevraagd te onderzoeken of er bij recente bouwprojecten gebruik is gemaakt van dezelfde constructie als die bij die parkeergarage.  Deze zgn. bollenplaatvloer wordt gezien als oorzaak van het instorten. Het gaat om vloeren die bestaan uit betonplaten uit de fabriek, met daarop een tweede betonlaag die op de bouwplaats wordt gestort. Het risico bestaat dat de aansluiting tussen de twee lagen niet goed genoeg is. De techniek van vloeren met twee betonlagen die steunen op kolommen is de afgelopen jaren vooral gebruikt in de utiliteitsbouw.
De gemeente Eemsmond heeft een quickscan uitgevoerd en daaruit blijkt dat er in de nieuwe Brede School inderdaad deze methode gebruikt is. Of het als aardbevingsbestendige aangemerkte gebouw ook daadwerkelijk onveilig is, zal uit nader onderzoek moeten blijken. Daar moet dan ook uit naar voren komen welke maatregelen noodzakelijk zijn om de constructie te verstevigen.
De voor de voorjaarsvakantie geplande verhuizing van de drie betrokken scholen is hierdoor onzeker geworden.

 

Nieuwe eisen

Vooralsnog gaat de gemeente bij monde van wethouder Bouman ervan uit dat zowel de constructeur als de aannemer hebben geleverd wat hen gevraagd is. Door het incident in Eindhoven zijn echter de normen voor dit type vloeren strenger geworden en de gemeente laat nu eerst uitzoeken of de school aan de nieuw gestelde eisen voldoet.  De constructeur, Ingenieursbureau Dijkhuis gaat dit onderzoek uitvoeren.

 

Commentaar De HIK

Speciaal voor een toelichting op deze nieuwe ontwikkeling heeft de gemeente Eemsmond een persconferentie belegd. Deze was met de nodige geheimzinnigheid omgeven. Een bijeenkomst voor de pers organiseren zonder vooraf te melden wat er aan de hand is, doe je in de ogen van De HIK als er sprake is van een calamiteit. Daarvan is hier geen sprake. Er is een constructie gebruikt die al tientallen jaren en miljoenen vierkante meters toegepast wordt. Dat er in één geval sprake is geweest van ondeugdelijkheid maakt nog niet dat deze vloeren per definitie onveilig zijn. Daar komt bij dat de school als aardbevingsbestendig is ontworpen. Dan verwacht je dat juist al aan strengere eisen wordt voldaan dan algemeen gebruikelijk.

Wat De HIK betreft had volstaan kunnen worden met de mededeling dat de gemeente onderzoekt of de school aan de nieuwe normen voldoet. De huidige handelswijze lokt alleen maar paniek uit. 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *