updated: CDA en VVD De Marne: Komen die Tiny-Houses er nog?

De fracties van het CDA en de VVD in de gemeenteraad van De Marne hebben vragen ingediend aan het college met betrekking Tiny-Houses.

 

Vragen

Zij vragen het college het volgende: Afgelopen voorjaar is de inwoners van de nieuwe gemeente Hogeland gevraagd om met ideeën te komen. Daarbij is toegezegd dat het winnende idee uitgevoerd zou gaan worden. Het concept van Tiny Houses heeft gewonnen.

 

Stagnatie

Afgelopen weekend lazen wij op de site van RTV Noord dat de voortgang van dit project stagneert.
De fracties van CDA en VVD hebben hierover de volgende vragen:
1. Wat heeft de Gemeente De Marne het afgelopen half jaar gedaan om het project mogelijk te maken?
2. Wat is op dit moment binnen BMWE de stand van zaken ten aanzien van onder andere mogelijke locaties

Update

Namens het college heeft GL wethouders Herwil van Gelder de vragen beantwoord.
“Er is een prijsvraag uitgeschreven ‘Droom groot, denk mee’. Dit idee, het bouwen van Tiny Houses, is er als winnaar uitgekomen. 
Het winnende idee mag uitgevoerd gevoerd worden, en de nieuwe gemeente faciliteert.  Dit is nog niet goed afgehecht, wel al op meerdere plaatsen besproken. Ook bijv. in de raadsklanbordgroep, waarin de partijen die de vragen opgesteld hebben zelf ook zitting hebben.  Dit onderwerp, een beetje stagnatie, wordt op meerdere plekken besproken. 
In de gemeente De Marne is er ambtelijk meegedacht  en is er informatie aangeleverd. Op verschillende nivo’s zijn er gesprekken gevoerd. Het grootste struikelblok zit in de locatie. In De Marne zijn momenteel geen locaties beschikbaar. Voor de andere BMWE gemeenten kunnen we die vraag niet beantwoorden. De Marne is wel allert bij andere projecten  of daarbinnen Tiny Houses gerealiseerd kunnen worden. Gedacht wordt dan aan Zoutkamp en rond De Ster in Wehe den Hoorn.  
Al met al heeft het nog niet geleid tot een concreet plan.  Het projectbureau heeft duidelijk de bal neergelegd bij de initiatiefnemer en die heeft verklaard dat hij niet weet hoe hij tot een concreet plan moet komen. Ook heeft de initiatiefnemer verklaard daar zelf geen persoonlijk belang bij te hebben.”

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *