Johan Brongers (Tinten welzijnsgroep): Wij houden ons keurig aan de CAO

Er is al veel geschreven over de aanbesteding van het jongerenwerk in de BMWE Gemeenten, (Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond) die per 1-1-2019 samengaan in de gemeente Het Hogeland. Zie daarvoor ons dossier aanbesteding. De aanbesteding is van toepassing vanaf januari 2018. Daarbij zijn verschillende partijen aan het woord gekomen: de jongeren, de jongerenwerkers en de verantwoordelijke wethouders. De kant van de nieuwe aanbieder, Tinten uit Gieten,  is nog niet aan bod gekomen. De HIK sprak met Johan Brongers, directeur Tinten Welzijnsgroep.

 

De HIK: Bij de aanbesteding zou de lokale betrokkenheid een belangrijk onderdeel zijn. Hoe gaan jullie dat realiseren.?

Brongers:        We gaan een stichting, Mensenwerk Hogeland, opzetten en daar komt het personeel bij in dienst. Dat gaan we helemaal lokaal inbrengen met lokale kantoren. We gaan in eerste instantie aansluiten bij de vier vestigingen van Centrum Jeugd en Gezin en bij Welzijn Bedum. Daar wordt nu hard aan gewerkt, dat gaan we dus helemaal in de gemeente vormgeven.

 

De HIK: Er wordt gezegd dat het jongerenwerk van 6,5 naar 3 FTE’s (aantal full-time arbeidsplaatsen)  gaat, terwijl afgesproken is dat lokale activiteiten overeind gehouden worden. Klopt dat?

Brongers:        Nee, 3 FTE is onjuist, want het is 4,9.  En we werken integraal, dus we kijken niet per kavel wat is er te doen per buurt of dorp, maar per team wat je samen daaraan kunt doen.  We realiseren 4,9 aan jongerenwerk, dus die 3 FTE is gewoon onjuist.

 

De HIK: Die 3 is onjuist, maar het gaat dus wel van 6,5 naar 4,9 FTE.

Brongers:        Dat kun je zo niet stellen. Niet elke vraag hoeft door jongerenwerkers opgepakt te worden. Dat kan misschien ook door een collega gedaan worden.  Wij kijken steeds vanuit het team, en daar hebben wij een verdeling in gemaakt. Die hebben we met de gemeenten besproken en dat is geaccordeerd. Dus wij kijken veel meer vanuit een bepaald gebied: wat is er nodig en hoe gaan we daar op in.

 

De HIK: Nu begrijpen wij dat huidige jongerenwerkers konden solliciteren bij jullie en dat ze dat niet gedaan hebben omdat met name de arbeidsvoorwaarden er nogal op achteruit zouden gaan.

Brongers:        Ik ken hun arbeidsvoorwaarden niet, dus daar kan ik geen oordeel over geven.  Wij gaan uit van de CAO welzijn, en dat is een algemeen verbindende verklaarde CAO. Die geldt voor dit soort werk in heel Nederland en die passen wij ook toe in de BMWE gemeenten en vanaf 2019 in Het Hogeland. Wij doen dat voor heel veel collega’s die onder deze CAO vallen, wij volgen die.  Daar houden wij ons correct en keurig aan.
Wat die jongerenwerkers nu hebben weet ik niet, dus daar kan ik niet zoveel over zeggen.

 

De HIK: Ik begreep van de jongerenwerkers dat zij van u een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor een jaar aangeboden hebben gekregen.  Terwijl ze al jaren in dienst zijn, kan het dus nu zomaar zijn dat ze over een jaar op straat staan.

Brongers:        Ja dat is wet- en regelgeving in Nederland. We hebben een aanbesteding en daarin stond niets in over personeel.  Dus wij hebben gewoon gerekend met de wetten en regels die van toepassing zijn. Die hebben we in onze aanbesteding opgenomen.  Als er iets niet in staat, kan ik het ook niet opschrijven.

 

De HIK: En wat nu als de FNV zegt ‘wat nu solliciteren, de nieuwe partij is gewoon verplicht de medewerkers over te nemen

Brongers:        Dat is een hele bijzondere kan ik je zeggen. Wij volgen de CAO en als je de desbetreffende artikelen leest, en dat zal de FNV ook doen, dan staat daar in dat we de medewerkers van de latende partijen uitnodigen voor een gesprek waarin wij kijken of ze passen bij de opdracht die wij hebben aanvaard.  Als dat het geval is, dan hebben zij voorrang op andere kandidaten.  Dat is wat er in de CAO staat en dat voeren wij precies zo uit.  Wij doen gewoon wat werkgevers en vakbonden hebben afgesproken en dat volgen wij heel netjes.  Hoe dat moet gaan staat precies in de CAO omschreven.
Wij hebben de medewerkers daarover geïnformeerd en hebben ze van harte uitgenodigd om te solliciteren om goed te kunnen kijken: passen zij bij de opdracht die wij van de gemeenten hebben gekregen. Wij kijken uit naar de sollicitaties van de jongerenwerkers, want we vinden het belangrijk dat wij daar in het gebied met de mensen werken die daar nu werken.
Maar dan moeten ze ons wel de kans geven en het is aan de jongerenwerkers om aan te geven of ze dat gesprek met ons aan willen gaan. Daar kan ik niet zelf over gaan. We hebben de procedure in goed overleg met onze ondernemingsraad besproken Zij staan hier helemaal achter. Inmiddels hebben we 1 medewerker (red: een administratieve kracht) van Barkema en de Haan, bijna, aangenomen.  Er moet nog een afsluitend gesprek plaatsvinden, maar het is bijna afgerond.

Wij gaan zeer open het gesprek aan met de mensen die nu in het gebied werken.  Ze moeten natuurlijk wel de nieuwe opdracht die we hebben gekregen van de gemeente kunnen onderschrijven. Dat gaan we natuurlijk wel toetsen.  We kunnen geen mensen aannemen die zeggen ‘we houden alles bij het oude’.  Zo gaat dat niet natuurlijk.

 

De HIK: Een andere klacht van de jongerenwerkers is dat ze in de nieuwe functie geen jongerenwerkers meer zijn, maar buurtwerkers.  Daarmee hebben ze het gevoel dat hun specialisme miskend wordt.

Brongers:        Dat is een hele discussie geweest in onze branche. Daar is uiteindelijk van gezegd: ‘we hebben sociaal werkers en daar hebben we twee smaken in: Individueel en collectief. En dan werken we met buurtwerkers die jongerenwerk als specialiteit hebben.  Zo heb je ook in het maatschappelijk werk bijvoorbeeld huiselijk geweld als specialiteit. En in het buurtwerk ook de specialiteit de ondersteuning van groepen. Zo hebben we verschillende specialiteiten, maar daar maken we niet meer aparte vakjes van. Wij zeggen: we zijn met elkaar verantwoordelijk binnen de gemeenten. Het is een hele mooie gemeente die gaat ontstaan, Het Hogeland, en we werken vanuit de vraag van de inwoners en van de gemeenten. Daar geven we dan antwoord op. Dat doe je niet door alles in vakjes op te delen, maar door te kijken wat de vraag is en wie daar het beste antwoord op kan geven.  Dat doen wij in 11 andere gemeenten ook.  Daar gaat op dezelfde manier en dat gaat heel erg goed in de praktijk.

 

De HIK: Hoe moet dan nu met die jongeren die actie voeren en handtekeningen hebben opgehaald om Barkema en de Haan te behouden. Hoe kijkt u daar tegenaan?

Brongers:        Daar ga ik niet over, dat is een afweging die de politiek moet maken.  Ik heb een gunning gekregen en we zijn bezig om dat in te vullen. Dat doen we het liefst met de voor de jongeren vertrouwde gezichten en met voorzetting van de huidige activiteiten.  Ik hoop dat we daar uit gaan komen. Vrijdag 1 december is er weer een voorlichtingsbijeenkomst en volgende week woensdag sollicitatiegesprekken.
Voordat we hier meer over kunnen zeggen, moeten we eerst weten hoe het proces verder gaat.  Ik hoop dat ze allemaal solliciteren, want ik denk dat dat alleen maar goed is.

 

De HIK: Nu begreep ik van wethouder Bouman dat jullie in de overgangsfase wekelijks moeten rapporteren. Moeten we dat zien dat jullie nu al onder curatele zijn gesteld?

Brongers:        Nee, ha ha. Nee, in de aanbesteding is voor de Best Value methode gekozen.  Zonder dat wij wisten dat we de opdracht kregen, was al bekend dat dat de methode is die men volgt. Onderdeel  van de methode is dat je wekelijks rapporteert:  Wat zijn de afspraken; Hoe loopt het allemaal etc. Dat is in deze methode die de gemeenten hebben gekozen heel gebruikelijk. Wij hebben daarvan gezegd dat dit voor ons geen enkel probleem is. Wij zien dit dus niet als ‘onder curatele ‘ staan. We hebben trouwens een uitstekend contact met de gemeenten, ook met meneer van Gelder, (red: wethouder in De Marne ). Zij hebben ook het vertrouwen in ons uitgesproken.  Er is wat hun bederft geen enkel probleem.

De HIK: Wij begrepen juist van wethouder van Gelder, maar dan spitst het zich toe op de procedure van de aanbesteding, dat hij verre van gelukkig is met het proces.

Brongers:        Ja, maar daar ga ik niet over.  Wij hebben gezegd dat het een hele mooie opdracht is, waar wij vanuit onze kennis graag op in willen gaan. Wij denken dat we dat goed kunnen en de gemeenten hebben dat ook gevonden, want zij hebben ons positief gewaardeerd.
Wij gaan met een positief gevoel aan de slag in de gemeenten en ik heb tot nu toe van geen enkele wethouder het tegenover gestelde gehoord. Tinten staat ook bekend als goede organisatie. Dat wordt ook door dhr. Van Gelder beaamd. Ik heb gisteren nog contact met hem hierover gehad en dan zegt hij dat hij helemaal niks tegen Tinten heeft, dat het een goeie club is.   Er zit dus wat ons betreft geen ruis op de lijn.
En over politieke vragen, over aanbesteden ja/nee en met wie en hoe, dat is niet aan mij, dat is een politieke afweging die aan de wethouders is.

 

De HIK: Afgelopen dinsdag na de raadsvergadering van De Marne werd duidelijk dat de fracties hun vragen hebben en ook in de gemeenteraad van Eemsmond zijn in een eerder stadium al vragen gesteld. Het betreft een aanbesteding van 7 miljoen en nu lijkt het er toch op dat ze er meer van willen weten.

Brongers         Dat is hun goed recht natuurlijk. Ik kan me dat ook heel goed voorstellen dat ze willen weten hoe het in elkaar steekt. Het is aan de wethouders om uit te leggen hoe het gegaan is. Van onze kant is het allemaal keurig gegaan volgens de regels der kunst. Wij hebben in ieder geval geen enkele bijzonderheid of onregelmatigheid geconstateerd.  We hebben ook ervaring met andere aanbestedingen en deze aanbesteding was allemaal heel correct naar ons gevoel.

Wij zijn gewoon bezig met ons werk te doen. We hebben inmiddels ook gesprekken gehad met de medewerkers van de MJD. Daar gaan we de afrondende fase mee in. We hebben een uitstekend contact met hen en de bestuurder van de MJD. Dat loopt allemaal voortreffelijk moet ik zeggen.

Nadat duidelijk was dat wij de aanbesteding kregen heeft Barkema ons gebeld en gefeliciteerd met het binnenhalen van de opdracht.  Ook de huidige contacten met Barkema en de Haan over de overdracht verlopen prima. Heel correct allemaal.

Lees alle artikelen over dit onderwerp in ons dossier aanbesteding

 

2 gedachten over “Johan Brongers (Tinten welzijnsgroep): Wij houden ons keurig aan de CAO

 • Pingback:Volle raadszaal: Actie jongeren in Eemsmond - Hogeland Internet Krant

 • 1 december 2017 om 09:55
  Permalink

  Dhr. Brongers heeft het over Jongerenwerk, maar die functie is er voor Jongerenwerkers in deze gemeenten niet meer .
  Het Jongerenwerk zoals wij dat uitvoeren is echt een specialisme, collega’s ( maatschappelijk werk, casemanagers etc.) kunnen en willen dat ook niet uitvoeren daar hebben we het vaak genoeg over in onze netwerkgesprekken. Ze willen wel samenwerken en aanschuiven wat heel goed is, maar echt anders dan de daadwerkelijke uitvoering ervan. Een heel ander verhaal.
  Wij werken vanzelfsprekend samen met buurtbewoners jong en oud, dorpshuizen, (netwerk)partners, scholen etc.
  Tinten houdt zich keurig aan de regels, daar verschillen de meningen over… Maar dat is ook precies het verschil in visie, wij gaan met jongeren en andere partners altijd voor het resultaat zonder ons achter regels te verschuilen.
  Er is inderdaad een hele discussie over generalisten en specialisten (https://www.linkedin.com/pulse/de-aanval-voor-het-vak-jongerenwerk-gerietha-wieringa), maar die is nog in volle gang.
  De conclusie die dhr. Brongers hier neerlegt namelijk “we hebben sociaal werkers en daar hebben we twee smaken in: individueel en collectief. En dan werken we met buurtwerkers die Jongerenwerk als specialiteit hebben. Zo heb je ook in het maatschappelijk werk bijvoorbeeld huiselijk geweld als specialiteit.” zien wij echt anders. Deze uitspraken en de gevolgen van deze generalistische aanpak van Jongerenwerk is geheel voor rekening van Tinten en de gemeenten.

  Tot slot vergeet Dhr. Brongers zelf te melden dat onze collega waar Tinten mee in gesprek is geen Jongerenwerker is.
  En vind ik het fijn om dit alles te lezen voor dat we ons gesprek met Tinten gehad hebben, ECHT mensenwerk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *