Volle raadszaal: Actie jongeren in Eemsmond

Donderdagavond hebben Britt Wieringa en Mylene Vos namens de actiegroep ‘Barkema en De Haan’ het woord gevoerd tijdens de raadsvergadering van  de gemeente Eemsmond. Zij verwezen naar de brief die de actiegroep eerder aan de raad had gestuurd en wilden benadrukken dat er in het aanbestedingsproces geen enkel moment is geweest waar jongeren bij betrokken zijn geweest. Ze maken zich zorgen over het jongerenwerk, dat uitgebreid wordt van drie naar vier gemeenten en waarbij slechts de helft van het aantal uren beschikbaar komt. Wieringa: “Ook worden ze buurtwerkers, dus krijgen ze meer taken”.  Mylene Vos: “Er werd bij de aanbesteding gezegd dat het jongerenwerk zoveel mogelijk hetzelfde moet blijven en hiermee laat de nieuwe gemeente zien dat dat niet het geval is.” En :”inmiddels is de aanbesteding een feit en wij zijn van mening dat dit van slechte invloed zal zijn op het jongerenwerk. Wij willen weten of de aanbesteding het beste is voor de regio” . Volgens Vos zou dit getoetst moeten worden aan de dingen die er echt toe doen: “wat willen de jongeren, wat wil de regio en kunnen de partijen waarmaken wat ze hebben beloofd en niet alleen op papier.
Vos besluit met: “Hierom willen we de raad verzoeken gebruik te maken van uw recht van onderzoek”.

Serieus nemen

Hierna overhandigde Karen de Gries de petitie met bijna 700 handtekeningen aan wethouder Harald Bouman. Die bedankte de jongeren en verzekerde hen dat de gemeente moet laten zien dat ze de zaak serieus nemen. De gemeente komt  er op een later moment op terug. Ook richting de jongeren.

 

Geen ambtelijk besluit

Van verschillende kanten is naar voren gekomen dat de aanbestedingsprocedure een geheel ambtelijk proces zou zijn geweest. De HIK heeft dit gecheckt bij Dhr. J. Bolt, die als procesbegeleider  betrokken was bij deze aanbesteding. Ook heeft De HIK gesproken met dhr. R. Bolt, die als manager Sociaal Domein van de BMWE gemeenten de portefeuillehouders van het sociaal domein adviseert in deze.  Wat blijkt: er was een ambtelijke werkgroep die zich bezig hield met de aanbesteding. Elk voorstel vanuit deze werkgroep is ter accordering voorgelegd aan de wethouders. Het uiteindelijke besluit is door de verschillende colleges genomen

Vandaag ook op De HIK:
Interview met Johan Brongers, directeur Tinten Welzijnsgroep

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *