Narcostaat of politiestaat?

Zat ben ik van die doemscenario’s van de politie en hun gezeur om meer mensen. Ze doen gewoon hun werk niet goed.

We hadden nog nooit zoveel politieagenten als nu en de criminaliteit daalt, cellen staan leeg. Bijna 8% van de politiemensen zit langdurig ziek thuis, het dubbele van wat gemiddeld is. Waar bij elke andere organisatie je na 2 jaar ziekte ontslag krijgt, kan dat bij de politie niet omdat ze (leidinggevenden) de dossiers niet op orde hebben. Veel politiemensen die ziek thuis zitten, krijgen geen bedrijfsarts op bezoek, wordt geen re-integratietraject of een tijdelijke andere functie aangeboden etc.  Zonder deze begeleiding is het onmogelijk deze mensen na 2 jaar te ontslaan. Vermoedelijk zit daar achter dat ze op deze manier voorkomen dat iemand in inkomen achteruit gaat.

Met de komst van de landelijke politie moesten de arbeidsvoorwaarden vereenvoudigd en eenduidig worden omdat elk gemeentepolitiekorps zo zijn eigen regelingen had. Zo’n 12000 bezwaarschriften zijn ingediend tegen de nieuwe functie-indeling /arbeidsvoorwaarden. Die hebben dus een procedure tegen hun werkgever gestart. Veel van die mensen zullen gefrustreerd zijn en hun werk half en/of ongemotiveerd doen.

 

Meer recherche

Toch ben ik het wel eens met de wens om meer rechercheurs aan te stellen of op te leiden. Als dat maar niet leidt tot een hoger aantal politiemensen in totaal. Efficiënter werken, nu eens echt werk maken van verlaging van het ziekteverzuim zodat die mensen weer inzetbaar worden. Of het noodzakelijke bureauwerk verrichten.
Geschikte mensen omscholen tot rechercheur en al veel eerder is ook gepleit voor het bewerkstelligen van een cultuuromslag om de witte machomentaliteit te doorbreken. Zodat vrouwen en allochtonen langer bij het korps blijven omdat er minder sekse- en rassendiscriminatie plaatsvindt.

In vergelijking tot Duitsland (waar een veel hoger oplossingspercentage van criminaliteit is) heeft de Nederlandse politie veel burgers in beleidsfuncties, zo’n 6000.  Ook ligt de verhouding blauw/recherche anders. In buurland Duitsland is het aandeel recherche binnen de politie veel groter dan bij ons. Toch hebben beide landen ongeveer één politieagent per 22 misdrijven. In Duitsland worden aangiftes door de recherche opgenomen, waardoor er veel sneller belangrijke opsporingsinformatie beschikbaar is. Ook bestaat er in dat land geen politiesepot. Elke zaak wordt opgepakt. Begrijpelijkerwijs kijken ze daar heel raar aan als hier iemand stelt dat 80% van de zaken op de plank blijft liggen zoals nu door overbelaste rechercheurs wordt gesteld.
Nog paar feitjes. In 1991 hadden we in totaal 38.650 politiemensen, dat zijn er nu 65.000. Nederland heeft het hoogste percentage ‘leiding en overheid’ binnen het korps van Europa: 29%. En Nederland heeft met 1 agent per 270 inwoners veel meer politie dan bijvoorbeeld Duitsland dat op 1 agent per 410 inwoners zit.

Belangrijke oorzaak is dat in Nederland vaak wordt geroepen om meer blauw op straat. Echter, onderzoek (ook van de politie zelf)  heeft aangetoond dat dit helemaal niet leidt tot meer veiligheid/ minder criminaliteit. In het beste geval voelen de mensen zich misschien veiliger.

Tenslotte een oproep aan de politiek. Legaliseer de hennep en de -teelt ervan, zodat de achterdeur van de koffieshops verdwijnt. Dat scheelt veel politie-inzet, veiligheidsproblemen (brandgevaar) bij illegale kwekerijen en andere criminaliteit. Want door de sterke focus op wietbestrijding tiert de misdaad welig, het houdt namelijk de prijzen hoog.

Kijk goed naar politie-inzet bij grote evenementen. Daar kun je bij wijze van spreken over de politie koppen heen lopen en schaf dierenpolitie af.

Veel van de hier genoemde feiten komen uit het boek: De veiligheidsmythe van Bart de Koning. Hierin rekent de Koning af met een aantal ‘misverstanden’ over en bij de politie. Ik noem er een paar: ‘De politie is onderbezet , Blauw op straat maakt het veiliger, Zero tolerance/ strenger straffen werkt. Met afluisteren vang je veel boeven. Allemaal misverstanden die hij goed gedocumenteerd bestrijdt.

Erik Visser

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *