’t Zandt energiepionier van Nederland

Onder grote publieke belangstelling werd zaterdag 14 april het eerste zonnepaneel geplaatst van het coöperatieve zonnepark in ’t Zandt. Onder aanwezigheid van het bestuur verrichtte cabaretier Freek de Jonge de officiële openingshandeling met de uitspraak ‘niet blijven hangen in ellende maar een kans om de voortrekkersrol te spelen in de energietransitie’. Met een ferme klap op de rode knop werd vervolgens het startsein gegeven.

Zonnepark 't Zandt
Er wordt hard werkt op de locatie

Het energiepark in ’t Zandt is het eerste dat onder de energiecoöperatie Zonnedorpen val. Een weiland van 0,3 ha met over enkele weken uiteindelijk 1500 zonnepanelen. In totaal kan dit een productie van ongeveer 350.000 Kwh leveren, wat voldoende is voor de energiebehoefte van ongeveer 80 huishoudens.
De energiecoöperatie Zonnedorpen heeft twee doelen; het adviseren en gezamenlijk aankopen van zonnepanelen voor individuele huizen en het aanleggen van een gezamenlijk veld voor iedereen die geen plaats heeft om zelf zonnepanelen te installeren. Iedereen kan lid worden van deze coöperatie voor slechts € 10,– per huishouding per jaar.
Willem Schaap uit Zijldijk, initiatiefnemer van het eerste uur, en dat eerste uur ligt inmiddels ook bijna 13 jaar achter hem, laat weten dat dit zonnepark in ’t Zandt een mooi begin is maar dat het de bedoeling is dat er flink wat meer initiatieven van de grond komen.
Inwoners van de dorpen Garsthuizen, Leermens, ’t Zandt, Zeerijp en Zijldijk, allen liggend in Noord-Groningen, hebben gezamenlijk het initiatief genomen om de energie coöperatie Zonnedorpen op te richten. De omgeving heeft met enige regelmaat te maken met aardbevingen en om een alternatief te bieden voor de gaswinning willen de dorpen zelf een daad stellen, hun eigen energie opwekken! In ’t Zandt dus als eerste.

 

Eigen zonnepanelen zonder geld te investeren.

Normaal gesproken investeren bewoners uit de buurt in een coöperatief zonnepark. Investeren in een gezamenlijk zonnepark kan uit omdat deelnemers een korting krijgen op de energiebelasting. Maar bij zonnepark ‘t Zandt gaat het anders, daar hoeven inwoners uit de buurt geen geld te investeren om toch als lid van coöperatie Zonnedorpen gezamenlijk groene stroom op te wekken met zonnepanelen.

Eigen energieleverancier Zonnedorpen is namelijk aangesloten bij Energie VanOns, een energieleverancier in eigendom van inmiddels 80 energiecoöperaties uit het Noorden. Energie VanOns verrekent de energiebelastingkorting voor coöperaties en afnemers automatisch. Voor Zonnedorpen wordt een deel van de belastingkorting gebruikt om de zonnepanelen namens de deelnemers af te betalen. Omwonenden hoeven dus geen geld te betalen om mee te doen. Alleen dus lid worden van de coöperatie voor € 10,– per jaar.

 

Energie VanOns
Bestuur Zonnepark ’t Zandt

Energie VanOns, tot 20 april nog opererend onder de naam Noordelijk Lokaal Duurzaam, is een coöperatieve energieleverancier van en voor het Noorden. Deze energieleverancier is  opgericht om echt een verschil te kunnen maken. Productie en levering van duurzame lokale energie wordt namelijk in eigen hand genomen.  De opbrengsten uit lokale energie-initiatieven (zoals het zonnepark in ’t Zandt)  worden in gezet ter verduurzaming van de eigen leefomgeving. Op die manier wordt de transitie naar een duurzame samenleving voor alle inwoners van het Noorden mede mogelijk gemaakt. Er wordt niet van bovenaf iets opgelegd, maar van onderop georganiseerd.

Kortom, de energie die Energie VanOns levert wordt coöperatief en lokaal opgewekt door mensen die zelf besluiten hoe ze dat aanpakken.

Energie VanOns is opgericht door drie koepelcoöperaties: Ús Koöperaasje (Friesland), Drentse Kei en GrEK (Groninger EnergieKoepel). Elke koepelcoöperatie is voor een derde deel eigenaar VanOns.  De koepelcoöperaties vertegenwoordigen haar leden, de aangesloten lokale coöperaties die de lokale duurzame energie verkopen aan Energie VanOns.

Het merk VanOns is de beweging waarbinnen coöperaties, koepels, energiewerkplaatsen en platformen samenkomen. De meeste coöperaties zullen VanOns aan hun bestaande naam toevoegen. Zo laten ze zien dat ze lokaal georganiseerd zijn, maar ook deel uitmaken van een grotere beweging waarbinnen ze kennis en ervaring uitwisselen en praktische ondersteuning krijgen. Naast Energie VanOns komt er bijvoorbeeld ook een Kennisplatform VanOns .

Massale opkomst in het dorpshuis ’t Zandt

VanOns wil een belangrijke rol spelen in de transitie naar duurzame lokale energie. Waarom? Door privatisering van de energiemarkt zijn de meeste regionale energiebedrijven opgegaan in grote internationale energiebedrijven. Met als gevolg dat energie steeds verder van de klant is komen te staan. Daarnaast willen veel grote energiebedrijven de klanten laten geloven dat ze duurzaam produceren, terwijl ze in werkelijkheid buitenlandse certificaten kopen om hun grijze stroom ‘groen’ te maken.
VanOns vond en vindt dat dit anders kan en moet.  Daarom is VanOns met een groeiend aantal lokale energie-initiatieven een beweging gestart voor écht duurzame lokale energie voor het Noorden: lokaal opgewekt en lokaal afgenomen. Kleinschalig via zonnepanelen op de eigen woning of groter via een eigen dorpsmolen of zonneweide. Waarbij  de opbrengsten uit productie en levering van duurzame energie binnen de eigen regio houden. Zo komt de energievoorziening weer in eigen hand!

 

Meedoen.

Dit is vrij eenvoudig. Je kiest het lokale initiatief bij jou in de buurt en je meldt je aan als klant. Dan word je lid van de energie coöperatie. Je krijgt dan niet alleen lokale duurzame energie via het gekozen initiatief van Energie VanOns, maar je steunt dat lokale initiatief ook nog eens. Want ieder lokaal initiatief krijgt per klant een vaste bijdrage van € 75,- per jaar van Energie VanOns. Dus simpelweg door over te stappen van energieleverancier genereer je geld voor je eigen dorp of wijk.

Dat bedrag kan behoorlijk oplopen. Een dorp met bijvoorbeeld 400 huishoudens waarvan een kwart klant is, verdient al snel zo’n € 7500,- per jaar. En dat is nog los van de winsten die  in de toekomst zullen worden gemaakt. Die winsten zullen worden uitgekeerd aan de leden.
Om energie van het lokale initiatief te kunnen betrekken moet het huishouden wel in het postcodegebied liggen wat als gebied door het lokale energie initiatief is aangemerkt.

 

Je eigen energiecoöperatie beginnen.

De koepelcoöperatie kan jou daarbij ondersteunen. Voor Drenthe dus de Drentse Kei, voor Groningen de Groninger Energie Koepel, en voor Friesland Ús Koöperaasje. Voor nadere informatie zie: https://www.noordelijklokaalduurzaam.nl/ en www.Zonnedorpen.nl

 

Commentaar De HIK:

Landelijk gezien loopt Groningen voorop met deze duurzame lokale initiatieven. Zeker het feit dat iedereen mee kan doen zonder investeringen maakt dit project uniek in Nederland.  Dit alles is te danken aan het onvermoeibare doorzettingsvermogen van de initiatiefnemers.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *